HAKKINDA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğan LLM. Av.Orhan Adagül, memur bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'nin birçok ilinde yaşama fırsatı bulmuştur.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, gerek yabancı dillere olan merakı gerekse de yabancı hukuk sistemlerini incelemek amacı ile eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmiştir. 1 yıl süren dil eğitiminin akabinde yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Univercity Of North Alabama 'da MBA ve sonrasında Columbia Univercity 'de Ceza Hukuku alanında Criminal Justice yüksek lisansları yapmıştır.

Bir süre ABD'de alanında uzman çeşitli şirketler bünyesinde yönetici olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaparak müşavir olarak Zorlu Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl yeminli tercüman olarak sertifika almıştır.

Tüm bu basamakları kariyerine ekledikten sonra; yapmaktan mutlu olduğu işi, yani avukatlığı ön plana alarak meslek hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Dinamizmi, bilgi birikimi sayesinde Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra-İflas Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk dalında çalışma arkadaşları ile birlikte güvenilir, çözüm odaklı ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile danışmanlık hizmeti vermektedir.

Karşı tarafın sadece hukuk içindeki değil hukuk dışındaki aksiyonlarını da göz önünde tutan bir çalışma ve düşünme sistemi geliştirmeyi tercih etmiştir.
Önemli olanın hayatı hukuka değil, hukuku hayata uydurabilmek olduğu düşüncesi ile müvekkillerine en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektedir.

ÇÖZÜM EKİBİ

Her türlü hukuki sorununuzda çözüm için işinde profesyonel ve sadece ilgili konusunda çalışan uzmanlaşmış Avukat Ekibimiz, Akademik Danışmanlarımız ve diğer disiplinlerden gelen azimli çalışma arkadaşlarımız ile birlikte hizmetinizdeyiz.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

 • TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
 • Vergi suçları
 • Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar

Gayri Menkul Hukuku

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • Şuf a Davaları
 • Men'i Müdahale Davaları
 • Ecri Misil Davaları
 • Muvazaa Nedeni ile Tapu İptal Davaları
 • Geçit Hakkı Davaları
 • Tespit Davaları
 • İzale-i Şuyu Davaları
 • Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Diğer Taşınmaz Hukuku Davaları
Gayri Menkul Hukuku
İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

 • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 • Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
 • İstihkak davaları
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
 • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

İş Hukuku

 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar) Hizmet tespiti davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar
İş Hukuku
Miras Hukuku

Miras Hukuku

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
 • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
 • Miras ile ilgili iade davaları
 • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar

Ticaret Hukuku

 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması
 • Ticari davalar
 • Şirket birleşmeleri
 • Şirket genel kurulları ve şirket ticari defterlerinin denetimi
Ticaret Hukuku
Aile Hukuku

Aile Hukuku

 • Boşanma Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet Davaları
 • Evlat Edinme ile İlgili Davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal Rejimleri Davaları
 • Aile Hukuku ile İlgili Diğer Davalar

Vergi Hukuku

 • Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
 • Vergi mevzuatından doğan diğer davalar
Vergi Hukuku
İdare Hukuku

İdare Hukuku

 • İptal davaları
 • Tam Yargı Davaları

İhale Hukuku

 • İhaleler ile ilgili usül ve esastan kaynaklanan davalar
 • Diğer başvurular
İhale Hukuku

FAYDALI BAĞLANTILAR

- BASINDA BİZ -